Obróbka skrawaniem

Home / Usługi / Obróbka skrawaniem

Obróbka skrawaniem

Wytwarzanie części do maszyn, pojazdów, sprzętów etc. obydwa się na rozmaite sposoby. Jednym z nich jest modelowanie ubytkowe, które stosujemy w naszej firmie. Polega ono na wykonywaniu drobnych elementów z większych fragmentów materiału, np. metalu lub tworzywa sztucznego. Kształtowanie materiału ma na celu nadanie mu określonych cech, takich jak kształt czy wymiar, poprzez usunięcie naddatku materiału, który jest zbędny. Modelowanie to dzieli się na bardziej specyficzne podgrupy. Jedną z takich podgrup jest właśnie obróbka skrawaniem, będąca podstawą naszych usług.

To konkretne kształtowanie materiału zostało wyróżnione z większej grupy ze względu na kilka charakterystycznych cech. Przede wszystkim usługa obróbki skrawaniem polega na usuwaniu kolejnych warstw naddatku materiału i zamienianie go na materiał odpadowy w konkretnej postaci. W ramach obróbki skrawaniem, wykonuje się modelowanie wiórowe (np. frezowanie, toczenie czy wiercenie) lub ścierne (szlifowanie, gładzenie, docieranie i inne). Metody te różnią się rodzajem narzędzi, odpowiadających za kształtowanie materiału.

Szeroki zakres formowania w ramach usługi

Metoda ta umożliwia wykonywanie rozmaitych produktów, elementów i części z różną dokładnością. Można usuwać naddatek materiału średnio dokładnie, w przypadku pierwszych, zbędnych warstw, a także bardzo dokładnie, zwłaszcza się na ostatnich etapach, tzw. wykończeniowych.

Usługa, którą świadczymy, pozwala na wykonywanie części poprzez formowanie powierzchni metodą punktową, kształtową lub obwiedniową. Jest ona na tyle uniwersalna, że można ją wykonywać za pomocą różnego stopnia zmechanizowania. Do pewnych etapów wystarczy kształtowanie ręczne, zaś modelowanie bardziej skomplikowane i wymagające większej, odbywa się na maszynach konwencjonalnych bądź sterowanych numerycznie.