Frezowanie i toczenie CNC

Home / Usługi / Frezowanie i toczenie CNC

Frezowanie i toczenie CNC

Obie te czynności są rodzajem obróbki materiału, np. metalu lub tworzyw sztucznych, w celu uzyskania części o konkretnym kształcie oraz wymiarach. Do wykonywania owych czynności wykorzystuje się specjalistyczne maszyny, sterowane komputerowo. Obróbka CNC jest sposobem, który umożliwia nam szybkie oraz powtarzalne wytwarzanie części do tramwajów. Dzięki technologii komputerowej oraz zainwestowaniu w nowoczesne obrabiarki, możemy regularnie dostarczać naszym Klientom potrzebne części, cechujące się wysoką jakością.

Frezowanie CNC

Ten rodzaj obróbki polega na nadawaniu materiałowi określonych kształtów i cech, za pomocą usuwania nadmiaru materiału. Przedmiot jest formowany poprzez ruch obrotowy wieloostrzowych narzędzi, które przesuwają się nie tylko dookoła własnej osi, ale również względem skrawanego materiału, usuwając zbędne warstwy. W komputerowym sterowaniu urządzeń numerycznych, za przebieg obróbki odpowiada odpowiednio zaprogramowany mikrokomputer. Jest on sparowany z maszyną, dzięki czemu może nią sterować.

Toczenie CNC

Podobnie jak omawiane wcześniej frezowanie, tak toczenie, jest rodzajem obróbki skrawaniem, a ściślej mówiąc, wiórowej. Najczęściej jest stosowane do obrobienia powierzchni, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych przedmiotów, które mają postać stożka, walca, kuli etc.

Toczenie CNC również polega na oddzieleniu od materiału pewnej warstwy tak, aby uzyskać pożądany kształt. Jednakże w tym przypadku maszyny działają w inny sposób niż przy metodzie omawianej w poprzednim akapicie. Za usunięcie niepotrzebnych warstw materiału odpowiedzialne są jednoostrzowe noże tokarskie, a nie frezy. Ruch noża tokarskiego jest płynny i precyzyjny, zaś samą tokarką steruje odpowiednio zaprogramowany mikrokomputer.