Przewody jezdne i do kolejowej sieci trakcyjnej

Pełna specyfikacja produktu dostępna po konsultacji z Klientem
Home / Produkty / Przewody jezdne i do kolejowej sieci trakcyjnej

Przewody jezdne i do kolejowej sieci trakcyjnej

W przeważającej ilości połączeń lokomocyjnych zasilanie poruszającego się po torach składu realizowane jest przez napowietrzną elektryczną sieć trakcyjną. W uproszczeniu, przekazywanie energii do lokomotywy odbywa się poprzez odbierak prądu, zwany popularnie pantografem, który ślizga się po przywieszonych do lin wieszakowych przewodach jezdnych. Wieszaki z kolei, rozwieszone są wzdłuż liny nośnej, która utrzymuje ciężar całego układu. Przewodzące elementy sieci muszą być zaprojektowane w ten sposób, aby z jednej strony zapewnić dostawę wymaganej ilości energii elektrycznej a z drugiej, muszą być zdolne do przenoszenia odpowiednio dużych naprężeń mechanicznych, niezbędnych do osiągnięcia wymaganych prędkości pociągu. Materiałami, które w najlepszy sposób spełniają oba warunki i są najpowszechniej wykorzystywane do produkcji  przewodów do sieci trakcyjnej są tradycyjnie miedź i jej stopy.